NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015

Hội xuất nhập khẩu Bình Dương phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương tổ chức khai giảng khoá học “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”

KHOÁ ĐÀO TẠO " NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015"

Ngày 13-06-2015, Hội xuất nhập khẩu Bình Dương phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương tổ chức khai giảng khoá học “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” cho 50 học viên là cán bộ quản lý doanh nghiệp. với sự năng động và tinh thần ham học hỏi của các học viên , khoá học đã đem lại nhiều  hiệu  quả thiết thực giúp các học viên hạn chế các rào cản thời gian trong công việc; xác lập các chiến lược quản lý giấy tờ; điện thoại; hội họp và khu vực làm việc. Cung cấp quy trình giải quyết vấn đề một cách có hệ thống;...

 


Các tin liên quan: