Nhãn hiệu Tập thể Hồ tiêu Lộc Ninh - Bình Phước

Nhãn hiệu Tập thể Hồ tiêu Lộc Ninh - Bình Phước

Tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời quý DN tham dự HT Quảng bá “Nhãn hiệu Tập thể Hồ tiêu Lộc Ninh - Bình Phước” vào 14h ngày 28/5/2015.

Kính gửi quý Doanh nghiệp

Tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời quý DN tham dự HT Quảng bá “Nhãn hiệu Tập thể Hồ tiêu Lộc Ninh - Bình Phước” vào 14h ngày 28/5/2015.

Vui lòng xem thư mời đính kèm và đăng ký trực tiếp với BTC theo thông tin trên thư mời.

Xem chi tiết thư mời tại ĐÂY.

 

Các tin liên quan: