Đối thoại doanh nghiệp XNK Bình Dương về Hải quan , Thuế và Chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Đối thoại doanh nghiệp XNK Bình Dương về Hải quan , Thuế và Chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Đối thoại doanh nghiệp XNK Bình Dương về Hải quan , Thuế và Chứng nhận xuất xứ hàng hoá

Nhằm cập nhật và cung cấp những thông tin mới nhất về các chính sách liên quan đến Hải quan, Thuế và Chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Đối thoại và giải đáp vướng mắc trực tiếp cho Doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý của Doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và phòng chống gian lận, tiêu cực trong lĩnh vực Hải quan, Thuế và cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Ngày 5 tháng 9 năm 2014 tại Hội trường khu Du lich xanh Dìn ký ,Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI HCM), Câu lạc bộ các Nhà XNK tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh Bình Dương tổ chức:

“HỘI NGHỊ GẶP GỠ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI BÌNH DƯƠNG NĂM 2014 VỀ HẢI QUAN, THUẾ VÀ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA”

      Mở đầu hội nghị , Ông Trần Ngọc Liêm Phó Giám đốc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh TP.HCM  nhấn mạnh ; cải cách hành chính , nâng cao hiệu lực , hiệu quả hoạt động vừa là yêu cầu thực tế , vừa phù hợp với tiến trình hội nhập và phát triển của nền kinh tế . Hiện nay thời gian nộp thuế , khai báo hải quan đã được cải tiến và rút ngắn thời gian rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên vẫn còn có những phát sinh vướng mắc cần được kịp thời giải quyết , tháo gỡ.

    Trả lời vướng mắc về Thuế , Ông Huỳnh Đình Trí Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương  cho biết , hiện tại pháp luật chưa quy định thời hạn kiểm tra, quyết toán thuế cũng ảnh hưởng đến việc chia cổ tức hàng năm của một số doanh nghiệp . Để khắc phục tình trạng này doanh nghiệp cần có đơn yêu cầu Cục Thuế kiểm tra quyết toán , cục sẽ sắp xếp hỗ trợ .

        Giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp về hải quan -   Trường hợp phải nộp chứng từ thanh toán qua ngân hàng, nhưng khi nộp hồ sơ hoàn thuế người nộp thuế chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì xử lý như sau :

1) Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng do thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng xuất khẩu dài hơn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu cuối cùng hoặc dài hơn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, thì thời hạn phải nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế vẫn thực hiện theo đúng thời hạn hướng dẫn tại khoản 2 Điều 127 TT128/2013( TT-BTC ) nhưng doanh nghiệp phải có bản cam kết xuất trình chứng từ thanh toán trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng.

2) Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán do chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp đề nghị được xét hoàn thuế trước khi cung cấp được chứng từ thanh toán hoặc quá hạn thanh toán trên hợp đồng nhưng doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì chuyển hồ sơ hoàn thuế sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo đúng qui định tại Điều 127 TT 128/2013. Nếu qua kết quả kiểm tra xác định hàng đã thực xuất thì hoàn thuế, không thu thuế theo quy định, doanh nghiệp không phải nộp chứng từ thanh toán sau khi đã có quyết định hoàn thuế, không thu thuế.

     Liên quan đến việc kiểm tra , xử phạt , Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Trường Giang cho rằng nhiệm vụ chính của hải quan là hướng dẫn doanh nghiệp làm đúng quy định pháp luật , hướng doanh nghiệp tuân thủ pháp luật . Trường hợp cơ quan hải quan chưa kiểm tra mà doanh nghiệp cảm thấy mình có sai sót , cần chỉnh sửa , bổ sung thì doanh nghiệp nên kịp thời chỉnh sửa hoặc liên hệ cơ quan hải quan  để được hỗ trợ khắc phục nhanh chóng  sẽ không bị xử phạt .

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian đối thoại trực tiếp với 150 doanh nghiệp XNK; những  vướng mắc chủ yếu liên quan đến chính sách thuế và hải quan  đều được Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Trường Giang và Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương Huỳnh Đình Trí  trực tiếp giải đáp ngay tại Hội nghị .

                                                                                                      Văn phòng Câu lạc bộ 

Các tin liên quan: