Hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2023 theo Hiệp định CPTPP

Hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2023 theo Hiệp định CPTPP

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2536/QĐ-BCT về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2023 theo CPTPP.

Theo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, ngày 04 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2536/QĐ-BCT về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2023 theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Sẽ có 250.000 kg sợi; 2.500.000 chiếc quần áo dệt kim; 750.000 chiếc quần áo dệt thoi; 50.000 chiếc tã trẻ em làm từ sợi tổng hợp và hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2023 theo Hiệp định CPTPP.

Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Năm 2021: Nhiều yếu tố trợ lực cho xuất khẩu dệt may sang EU
Bộ Công Thương công bố lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2023 theo Hiệp định CPTPP (Ảnh minh hoạ)

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương chỉ rõ, thương nhân có nhu cầu được cấp Chứng thư xuất khẩu cho hàng dệt may sang Mê-hi-cô để hưởng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu theo CPTPP năm 2023 theo Quyết định nêu trên, thực hiện theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định CPTPP.

Thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin với Bộ Công Thương để thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP.

Xem Quyết định số 2536/QĐ-BCT tại đây.

Bảo Ngọc

https://congthuong.vn/han-ngach-thue-quan-doi-voi-hang-det-may-xuat-khau-sang-me-hi-co-nam-2023-theo-hiep-dinh-cptpp-276999.html

Các tin liên quan: