Báo cáo quyết toán thuế xuất nhập khẩu

Báo cáo quyết toán thuế xuất nhập khẩu

Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Hải quan Bình Dương tổ chức cập nhật kiến thức cho các doanh nghiệp hội viên.

Thực hiện kế hoạch của Hội năm 2019 cũng như nhu cầu cần thiết của hội viên, ngày 15/6/2019, Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Hải quan Bình Dương tổ chức cập nhật kiến thức cho các doanh nghiệp hội viên với nội dung:

  “Báo cáo quyết toán thuế xuất nhập khẩu”

Nhằm giúp các doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt cách thức lập báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất. Đây là công việc định kỳ hàng năm các doanh nghiệp đều phải thực hiện, do vậy Báo cáo viên Nguyễn Mạnh Vũ (Phó trưởng Phòng Giám sát Cục Hải quan Bình Dương) chỉ dành ít thời gian hướng dẫn cho các học viên rà soát lại cách lập từng chỉ tiêu báo cáo quyết toán, xử lý chênh lệch số liệu; cách hạch toán và lưu giữ số chi nguyên liệu vật tư nhập khẩu. Kinh nghiệm kiểm soát nguyên vật liệu sản xuất, cách tính toán nguyên liệu đầu vào không theo dõi riêng. Quy định xử lý phế liệu, phế thải trong định mức và ngoài định mức. Các điểm lưu ý khi cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo; cách lập từng chỉ tiêu trong báo cáo quyết toán sản xuất – xuất khẩu. Phần lớn thời gian còn lại, Báo cáo viên tập trung tiếp thu ý kiến và trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện do học viên đã nêu.

 

Các tin liên quan: