Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

(BDO) Sáng 31-5, tại Hội trường Hội Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (TX. Thuận An), Sở Công thương Bình Dương phối hợp với Hội Xuất nhập khẩu Bình Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và định hướng thúc đẩy AEC đến năm 2025.

Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

(BDO) Sáng 31-5, tại Hội trường Hội Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (TX. Thuận An), Sở Công thương Bình Dương phối hợp với Hội Xuất nhập khẩu Bình Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và định hướng thúc đẩy AEC đến năm 2025.

 

Các đại biểu tham gia Hội nghị tuyên truyền về "Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và định hướng thúc đẩy AEC đến năm 2025"

Tại hội nghị, ông Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO TP.HCM đã khái quát về ASEAN và Cộng đồng kinh tế ASEAN; những vấn đề cơ bản về hội nhập khu vực ASEAN; kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2025; cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam... Các nội dung được truyền đạt tại hội nghị đã giúp cho các doanh nghiệp, hiệp hội các ngành hàng có cơ hội tiếp cận thêm thông tin về cộng đồng kinh tế ASEAN, góp phần thực hiện thắng lợi tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước…

Các tin liên quan: