Định hướng thúc đẩy AEC đến năm 2025

Định hướng thúc đẩy AEC đến năm 2025

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các doanh nghiệp về kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2025, cũng như khuyến nghị các vấn đề liên quan đến rào cản phi thuế quan trong nội khối ASEAN

Kính gửi: Quý Lãnh đạo Doanh nghiệp

       Nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các doanh nghiệp về kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2025, cũng như khuyến nghị các vấn đề liên quan đến rào cản phi thuế quan trong nội khối ASEAN. Sở Công Thương Bình Dương phối hợp với Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương và Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Định hướng thúc đẩy AEC đến năm 2025”.
 
      - Nội dung: Những vấn đề cơ bản về hội nhập khu vực ASEAN (AEC); kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 20125; Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam.
      - Thời gian: 8h00 - 11h45, ngày 31/05/2017 (Thứ tư)
      -  Địa điểm: Lầu 5, Hội trường công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần (Số 7/20, Đường Đt 743, KP Bình Đáng, P Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương).
       - Thành phần tham dự: Trưởng phòng XNK, Trưởng phòng KD, Lãnh đạo Doanh nghiệp.
       -  Phí tham dự: Không thu phí tham dự
Thư mời:   Tải về  
Phiếu Đăng ký:  Tải về
         Kính mời Quý Doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự hội nghị và vui lòng gửi danh sách về địa chỉ email vpvneic.bd@gmail.com trước ngày 31/5/2017.
         Trân trọng./.

Các tin liên quan: