Rút quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Rút quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Doanh nghiệp lưu ý tránh bị các dịch vụ khai thuê, đại lý hải quan mạo danh để khai báo hàng hóa vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp.

Kính gửi Quý Doanh nghiệp lưu ý tránh bị các dịch vụ khai thuê, đại lý hải quan mạo danh để khai báo hàng hóa vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp.

 

Đính kèm công văn 945/HQBD-GSQL

Các tin liên quan: