Hội nghị phổ biến, tuyên truyền và giải đáp vướng năm 2015.

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền và giải đáp vướng năm 2015.

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền và giải đáp vướng mắc về C/O, Thuế, Hải quan năm 2015.

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

 
       Nhằm tổng kết và đánh giá công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, giải đáp vướng mắc về C/O; Thuế; Hải quan năm 2015 và hướng dẫn các quy định mới về Thuế - Hải quan có hiệu lực từ tháng 01/2016; đồng thời phổ biến quy định xuất xứ hàng hoá trong TPP. Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương phối hợp với VCCI HCM, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Thuế Bình Dương tổ chức:
           Hội nghị phổ biến, tuyên truyền và giải đáp vướng mắc về C/O, Thuế, Hải quan năm 2015.
        Thời gian: Sáng thứ Bảy, ngày 23/01/2016 (7h30 - 13h00)
         Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV ICD Tân Cảng Sóng Thần
                          (Đường Đt 743, Bình Đáng, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương)
            Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương kính mời quý Doanh nghiệp quan tâm cử đại diện tham dự Hội nghị và gửi đăng ký về Văn phòng Hội trước ngày 20/01/2016.
       

 

P-K_TONG_KET_2015.doc    

CV_DN_TK_NAM_2015.pdf    

Các tin liên quan: