GIỚI THIỆU VỀ CÂU LẠC BỘ

LỜI MỞ ĐẦU

 

Được sự hỗ trợ của Phòng Pháp chế Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, ngày 08/09/2007 tại Bình Dương 61 Doanh nghiệp, Cá nhân xuất nhập khẩu đã tổ chức hình thức sinh hoạt nghiệp vụ “Câu lạc bộ Doanh nghiệp xuất nhập khẩu Bình Dương”. Bước đầu Câu lạc bộ đã tổ chức được một số hoạt động hữu ích cho các Doanh nghiệp, Cá nhân thành viên. Theo nguyện vọng của các thành viên, Câu lạc bộ đã tiến hành đăng ký pháp nhân, chuyển từ hình thức sinh hoạt nghiệp vụ lên thành tổ chức xã hội nghề nghiệp. Thành lập pháp nhân Câu lạc bộ các Nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương là cần thiết vì các lý do sau:

 

1- Tình hình trong nước về lĩnh vực câu lạc bộ hoạt động

Nhập khẩu, xuất khẩu là đầu vào, đầu ra của nền kinh tế, là các yếu tố quan trọng, quyết định sự phát triển, tăng trưởng kinh tế đất nước. Tuy nhiên trong lĩnh vực xuất nhập khẩu còn những bất cập sau:

- Bản thân từng doanh nghiệp, cá nhân XNK rất tích cực, năng động trong hoạt động, nhưng chưa đoàn kết, thống nhất cao để bảo vệ quyền lợi chung của cộng đồng, của quốc gia. Tình trạng tranh mua, tranh bán, bị đối tác nước ngoài lợi dụng chia rẽ, ép giá còn phổ biến. Lúc này việc tập hợp, thống nhất, đoàn kết các doanh nghiệp, cá nhân XNK của Việt Nam vào trong một tổ chức xã hội nghề nghiệp (XNK) để tạo thành sức mạnh tổng hợp là việc làm cần thiết.

- Cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ở cấp cơ sở chưa được đẩy mạnh, nhiều nơi còn hình thức, thậm chí còn nhiều tệ nạn chưa được khắc phục. Nghiệp vụ XNK của các cá nhân, doanh nghiệp chưa chuyên sâu, chuyên nghiệp, chưa được cập nhật kịp thời. Sự tham gia của các doanh nghiệp, cá nhân XNK vào việc góp ý xây dựng chính sách, dự thảo luật, cải thiện môi trường kinh doanh (XNK) còn hạn chế. Tập hợp doanh nghiệp, cá nhân XNK vào trong một tổ chức xã hội nghề nghiệp là giải pháp cần thiết, hiệu quả để khắc phục những tồn tại này.

Ngoài ra xây dựng một môi trường hoạt động XNK thân thiện cũng chính là một việc làm cần thiết của sự nghiệp lớn: xây dựng một nền chính trị xã hội ổn định, có tính nhân văn cao. Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu là nhân tố chính, quyết định và cần thiết để xây dựng tốt môi trường này.

Bình Dương là địa phương có nhiều khu và cụm công nghiệp, có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XNK. Số lượng doanh nghiệp, sản lượng và kim ngạch XNK ngày càng tăng, hàng hóa và thị trường XNK đa dạng. Thành lập Câu lạc bộ để tập hợp các doanh nghiệp XNK hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động, duy trì sự phát triển bền vững của từng doanh nghiệp và địa phương là việc làm cần thiết, là nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp XNK Bình Dương.

 

2- Tình hình quốc tế về lĩnh vực câu lạc bộ hoạt động

- Việt Nam đã gia nhập WTO, các doanh nghiệp, cá nhân XNK của Việt Nam cùng “sân chơi” chung với các doanh nghiệp, cá nhân XNK nước ngoài. Cơ hội nhiều, thách thức, rủi ro cũng rất lớn. Các Doanh nghiệp, cá nhân XNK phải nắm rõ, cập nhật kịp thời chính sách, pháp luật, thông tin thị trường các nước để kinh doanh tốt, hạn chế tối đa rủi ro, thua lỗ, tranh chấp, kiện cáo. Từng Doanh nghiệp, cá nhân đơn lẻ không thể tự làm tốt, đầy đủ các việc này nếu không tập hợp lại và thông qua hiệp hội ngành hàng của mình.

- “Buôn có bạn, bán có phường”, đặc biệt đối với nước ta là nước đang phát triển, chuyển sang nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế muộn, tiềm lực tài chính, trình độ, kinh nghiệm kinh doanh quốc tế còn kém, việc tập hợp các doanh nghiệp, cá nhân XNK của Việt Nam trong một tổ chức xã hội nghệ nghiệp, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tạo sức mạnh tổng hợp trong kinh doanh quốc tế là việc làm cần thiết.

 

3- Dự báo xu hướng lĩnh vực câu lạc bộ hoạt động

Việt Nam đang hội nhập mạnh vào nền kinh tế quốc tế, các cam kết quốc tế khi gia nhập ASEAN, WTO,… ngày càng phải thực thi nhiều, xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ phát triển rất nhanh. Vai trò đại diện, hỗ trợ, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các hội viên; vai trò hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ XNK cho các hội viên; vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp, cá nhân XNK với chính quyền trung ương và địa phương; vai trò hỗ trợ xúc tiến thương mại trong lĩnh vực XNK cho các hội viên của câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu sẽ ngày càng rõ nét, tăng cường và phát triển mạnh.

 

Câu lạc bộ có trụ sở ban đầu tại số 1, đường Trường Sơn, An Bình, Dĩ An, Bình Dương.

 

Xin trân trọng gửi tới các Quý Tổ chức, Cá nhân quan tâm bản trình bày sự cần thiết thành lập và Điều lệ (sửa đổi) đã được Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2011-2014 (tổ chức sáng ngày 30/07/2011 tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Dương) thông qua để tham khảo. Kính mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, đăng ký tham gia/hỗ trợ Câu lạc bộ của các Quý Tổ chức, Cá nhân.

 

Xin chân thành cảm ơn.             

                                                                               Bình Dương, ngày 30/07/2011

                                                        CÂU LẠC BỘ CÁC NHÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH DƯƠNG