Văn bản

5826/TCHQ-TXNK

5826/TCHQ-TXNK

09-10-2018

Công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ

1925/QĐ-TCHQ

1925/QĐ-TCHQ

25-07-2018

Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế ( tại cấp Chi cục HQ)

3899/TCHQ-GSQL

3899/TCHQ-GSQL

25-07-2018

Công văn số 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/7/2018 của Tổng cục Hải quan về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH 2018

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH 2018

04-01-2018

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH

Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016

Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016

06-09-2016

Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

9893/BTC-TCHQ

9893/BTC-TCHQ

31-07-2015

Công văn 9893/BTC-TCHQ ngày 21/7/2015 về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng

6711/TCHQ-GSQL

6711/TCHQ-GSQL

31-07-2015

Công văn 6711/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2015 về đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

6643/TCHQ-GSQL

6643/TCHQ-GSQL

31-07-2015

Công văn số 6643/TCHQ-GSQL ngày 21/7/2015 về ủy quyền làm thủ tục hải quan

6582/TCHQ-PTPL

6582/TCHQ-PTPL

31-07-2015

Công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 Phổ biến hướng dẫn lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số

6330/TCHQ-GSQL

6330/TCHQ-GSQL

15-07-2015

Công văn 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC

« 1 2 »