Văn bản

5826/TCHQ-TXNK

5826/TCHQ-TXNK

09-10-2018

Công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ

1925/QĐ-TCHQ

1925/QĐ-TCHQ

25-07-2018

Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế ( tại cấp Chi cục HQ)

3899/TCHQ-GSQL

3899/TCHQ-GSQL

25-07-2018

Công văn số 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/7/2018 của Tổng cục Hải quan về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH 2018

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH 2018

04-01-2018

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH

2239/HQBD-TXNK

2239/HQBD-TXNK

19-10-2016

Vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

13959/BTC-TCHQ

13959/BTC-TCHQ

18-10-2016

Thời điểm Nộp CO

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016

06-09-2016

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016

06-09-2016

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn...

Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016

Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016

06-09-2016

Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Quyết định 2968/QĐ-BCT năm 2016 áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 2968/QĐ-BCT năm 2016 áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

29-07-2016

áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

« 1 2 3 4 5 »