Hình ảnh hoạt động CLB

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

09-10-2018

Thời gian: Hai ngày 28/9/2018 - 29/9/2018 (7h30 - 17h00) Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Singapore