Chi tiết

Đại Hội Xuất Nhập Khẩu Tỉnh Bình Dương 2019

NHIỆM KỲ IV ( 2019 – 2022)

ĐẠI HỘI

HỘI XUẤT NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH DƯƠNG

 NHIỆM KỲ IV ( 2019 – 2022)

 

     Đại hội Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương lần IV nhiệm kỳ 2019-2022 đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường Resort Phương Nam (Số 15/12, Khu phố Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương) vào sáng thứ bảy ngày 12/01/2019.Tham dự Đại hội có đại biểu đại diện cho 192 doanh nghiệp hội viên; Đại hội vinh dự được đón tiếp đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện Sở Nội vụ, Sở Công thương, Cục Hải quan, Cục xuất nhập khẩu Bình Dương, Đài truyền hình tỉnh Bình Dương, ... đến tham dự Đại hội.

     Đại hội đã Tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ III (2015-2018); thảo luận và biểu quyết bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019-2022); thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng, chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ IV (2019-2022). Đại hội đã được nghe và tiếp thu ý kiến góp ý họat động Hội của đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh, Sở Công thương tỉnh Bình Dương.

     Sau đây là một số hình ảnh Đại hội.