Chi tiết

Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan

Tiếp theo các Công văn số 1830/PTM-HVĐT ngày 20/8/2018 mời Quý doanh nghiệp tham dự Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính thuế hải quan năm 2018 và Công văn số 2174/PTM-HVĐT ngày 28/9/2018 về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị nói trên, trên cơ sở thông báo chính thức của Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

THKính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp hội viên

Tiếp theo các Công văn số 1830/PTM-HVĐT ngày 20/8/2018 mời Quý doanh nghiệp tham dự Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính thuế hải quan năm 2018 và Công văn số 2174/PTM-HVĐT ngày 28/9/2018 về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị nói trên, trên cơ sở thông báo chính thức của Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị này như sau:

* Tại Hà Nội:

- Thời gian: Từ 7:30 – 12:00, Thứ ba, ngày 27 tháng 11 năm 2018

- Địa điểm: Phòng VIP tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội

* Tại TP. Hồ Chí Minh:

- Thời gian: Từ 7:30 – 12:00, Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2018

- Địa điểm:  Hội trường A, Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP HCM

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã nhận được đăng ký tham dự hội nghị theo kế hoạch trước đây. Để đảm bảo công tác tổ chức Hội nghị, trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội xác nhận lại thành phần tham cử đại diện tham dự Hội nghị trước ngày 21/11/2018 và fax hoặc email về địa chỉ quý đơn vị sẽ tham dự Hội nghị (Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh). Chúng tôi cũng mong tiếp tục nhận được các ý kiến kiến nghị nhằm cải thiện tốt hơn hoạt động của doanh nghiệp với ngành thuế và hải quan, phản ánh các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để cùng lãnh đạo Bộ Tài chính trao đổi tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

* Thư mời và Phiếu đăng ký  Downloads.rar 

 

Xin chân thành cảm ơn./.