Chi tiết

5826/TCHQ-TXNK

Công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ

 

Số hiệu: 5826/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 05/10/2018
Tải tệp nội dung toàn văn: 
CV5826TCHQ2018.PDF    
CV5754TCHQ2018.PDF