Chi tiết

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Thời gian: Hai ngày 28/9/2018 - 29/9/2018 (7h30 - 17h00) Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Singapore

 Nhằm nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp hướng tới việc xây dựng, hình thành các doanh nghiệp có chất lượng, phát triển hiệu quả, có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Hội xuất nhập khẩu Bình Dương phối hợp với Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Trung ương thuộc Bộ Công Thương tổ chức khóa học:
       "Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp"
Nội dung: Hoạch định chiến lược trong kinh doanh; phân tích thị trường và quản trị maketing; đọc và phân tích báo cáo tài chính, kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại.
Báo cáo viên: Thạc sĩ Nguyễn Thành Đồng và Thạc sĩ Phạm Thị Thơm (Giảng viên Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương).