Chi tiết

Thực hiện Công văn số 849/SCT-KHTC ngày 22/6/2016 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Thực hiện Công văn số 849/SCT-KHTC ngày 22/6/2016 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương về việc thực hiện đề án khuyến công năm 2016, đồng thời nhằm giúp các doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công Thương Bình Dương tổ chức khoá học.

 Thực hiện Công văn số 849/SCT-KHTC ngày 22/6/2016 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương về việc thực hiện đề án khuyến công năm 2016, đồng thời nhằm giúp các doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công Thương Bình Dương tổ chức khoá học.

 Khoá 1: Quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu

Thời gian: 7h30 – 16h30, ngày 10/9/2016 – 11/9/2016 (Thứ 7 và Chủ nhật).

Khoá 2: Kỹ năng thương lượng và đàm phán

Thời gian: 7h30 – 16h30, ngày 17/9/2016 – 18/9/2016 ( Thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore (Quốc Lộ 13, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Phí tham dự: Miễn phí tham dự và giấy chứng nhận.

Nội dung: Xem chương trình chi tiêt trong file đính kèm.

Đối tượng tham dự: Lãnh đạo doanh nghiệp,Trưởng, Phó các phòng ban và các cán bộ xuất nhập khẩu.

     Kính đề nghị Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp hội viên quan tâm cử cán bộ đăng ký tham dự tập huấn.

  File đính kềm  : Phiếu Đăng Ký  , Thư mời  , Nội Dung lớp học