Chi tiết

Hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về lĩnh vực thuế, hải quan, xuất xứ hàng hoá năm 2016

"Hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về lĩnh vực thuế, hải quan, xuất xứ hàng hoá năm 2016" Thời gian: Sáng thứ 4, ngày 14/9/2016 (8h00 - 12h00) Địa điểm: Hội trường lầu 4, Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần

 Thực hiện chương trình định kỳ gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế, hải quan, xuất xứ hàng hoá, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI HCM) phối hợp với Cục Hải quan, Cục Thuế Bình Dương và Hội XNK tỉnh Bình Dương (ABEI) tổ chức:

        "Hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về lĩnh vực thuế, hải quan, xuất xứ hàng hoá năm 2016"
       Thời gian: Sáng thứ 4, ngày 14/9/2016 (8h00 - 12h00)
        Địa điểm: Hội trường lầu 4, Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần
             ( Số 7/20 Đường ĐT 743, KP Bình Đáng, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương).
        Chương trình: Như file đính kèm
 
        Kính mời: Đại diện Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp/Hiệp hội tới tham dự hội nghị và gửi câu hỏi vướng mắc về Văn phòng Hội tổng hợp trước ngày 10/9/2016.
         Trân trọng./.
 
 File đính kềm  : Phiếu Đăng Ký  , Thư mời