Chi tiết

Cảnh Báo Sai Phạm về xác định thuế xuất về mặt hàng gỗ

Vừa qua, tại Cục Hải Quan Bình Dương có một số Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu đối với mặt hàng Gỗ

                 Vừa qua, tại Cục Hải Quan Bình Dương có một số Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu đối với mặt hàng "Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, đánh giáy ráp hoặc ghép nối đầu có độ dày trên 6mm" thuộc nhóm  4407 tại Phụ lục I Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành theo thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính với quy cách như sau: 

 

               Loại chiều dày từ 30mm  trở xuống, chiều rộng 95mm trở xuống, và chiều dài 1.050mm trở xuống thì  thuế xuất thuế xuất khẩu là 5%, ngoài ra các loại khác thuế xuất thuế xuất khẩu  là 20%.

 

              Vì vậy có một số Doanh nghiệp khi khai báo thủ tục hải quan đã khai báo thiếu sót, chưa đúng về quy cách của Gỗ khi xuất khẩu dẫn đến việc khi hàng đã vào Cảng để chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài thì bị lực lượng chữa năng phát hiện hàng không đúng quy cách Gỗ như khai báo trên tờ khai xuất khẩu. Ngoài việc tốn chi phí nhân công bốc xếp, ảnh hưởng thời gian giao hàng của Doanh nghiệp đối với đối tác nước ngoài thì Doanh nghiệp còn bị truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính, ảnh hưởng đến tính chấp hành pháp luật hải quan trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

 Chi tiết cảnh báo sai phạm