Chi tiết

Hải quan Bình Dương tập huấn cho doanh nghiệp về Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn

Trong 02 ngày 10 và 11/03/2015, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan tổ chức 02 lớp tập huấn cho hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương về các quy định mới theo Nghị định 08/2015/NĐ-CP và các dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan 2014.

Trong 02 ngày 10 và 11/03/2015, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan tổ chức 02 lớp tập huấn cho hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương về các quy định mới theo Nghị định 08/2015/NĐ-CP và các dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan 2014.   

 


Hải quan Bình Dương tập huấn quy định mới cho doanh nghiệp.

Tham dự hội nghị tập huấn, về phía Tổng cục Hải quan có đồng chí Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan cùng các đồng chí là Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục. Về phía Cục Hải quan Bình Dương, có đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng, các đồng chí là Lãnh đạo các Phòng ban khối tham mưu và khối Chi cục trực thuộc cũng tham dự hội nghị.   
 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Sơn, Trưởng phòng 1, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã giới thiệu một số quy định về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.   

Nghị định 08/2015/NĐ-CP gồm 9 Chương, 111 Điều, thay thế các Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, Nghị định 87/2012/NĐ-CP, Nghị định 66/2002/NĐ-CP, Nghị định 06/2003/NĐ-CP, Nghị định 40/2007/NĐ-CP và bãi bỏ một số điều của Nghị định 83/2013/NĐ-CP, Quyết định 19/2011/QĐ-TTg, Quyết định 65/2004/QĐ-TTg.   

Đại diện Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan giới thiệu các nội dung về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.   

Bên cạnh đó, trong 02 ngày tập huấn, Cục Hải quan Bình Dương cũng mời đại diện công ty cung cấp phần mềm đến hướng dẫn cho doanh nghiệp những thao tác cơ bản trên phần mềm khai báo khi Thông tư mới được ban hành.   

Tại hội nghị, rất nhiều doanh nghiệp đã đặt câu hỏi với cơ quan hải quan xung quanh Nghị định mới, tập trung vào các nội dung như: Thay tờ khai hải quan; thủ tục thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công, thông báo, điều chỉnh định mức gia công, SXXK; thủ tục thanh khoản đối với các hợp đồng gia côngviệc đóng dấu trên tờ khai hải quan khi thực hiện thủ tục hoàn thuế...   

Nhiều doanh nghiệp cũng ghi nhận quy định mới đã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đồng thời đặt ra vấn đề giám sát, kiểm soát hải quan.   

Đại diện Cục giám sát quản lý, Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan đã trả lời ngay tại hội nghị những câu hỏi của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Cục Hải quan Bình Dương cũng sẽ tiếp tục tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp thông qua tập huấn cấp Chi cục, đối thoại, tư vấn trực tuyến,… để cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn an tâm sản xuất, kinh doanh.

Theo HaiQuanVietNam