Chi tiết

Văn phòng Hội thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán

Văn phòng Hội thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán của Tổ cấp C/O Bình Dương , Cục Hải quan Bình Dương , Phòng QLXNK khu vực Bình Dương bắt đầu từ ngày 15/2/2015 (27/12/2014 âm lịch ) đến hết ngày 23/2/2015 ( 5/1/2015 âm lịch ) .

Kính gửi : Quý Doanh nghiệp Hôi viên 

 
    Văn phòng Hội thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán của Tổ cấp C/O Bình Dương , Cục Hải quan Bình Dương , Phòng QLXNK khu vực Bình Dương  bắt đầu từ ngày 15/2/2015 (27/12/2014 âm lịch ) đến hết ngày 23/2/2015 ( 5/1/2015 âm lịch ) .